Doğalgaz Tesisatı

Anasayfa/ Diğer Hizmetlerimiz/ Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğalgazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur.

Doğalgaz tesisatı ana hatları çelik boru veya polietilen borularla döşenmektedir. Bina içi tesisatı ise demir boru yada bakır boru ile döşenir. Isınma sistemi kombi yada doğalgaz kazanları kullanılır. bunların tesisat boruları yerden ısıtma sistemleri ile yada petekli sistemlerle olmaktadır. Alternetif doğalgaz ısınma sistemleride bulunmaktadır.